· 

Het nieuwe luisteren

De gemiddelde spreker, spreekt ongeveer 125 tot 150 woorden per minuut en een mens kan ongeveer 300 woorden per minuut verwerken. Alle woorden verwerken zou dus geen enkel probleem moeten zijn. De werkelijkheid is anders: Twitter, Facebook, LinkedIn, Nieuwssites, WhatsApp, E-mails. Allemaal “informatiebommen” waarmee we ons plat laten gooien. Snel "scannen" van informatie en tegelijkertijd luisteren, multitasking, heel normaal anno 2016.

Mensen “scannen” niet alleen teksten, het “scannen” is ook overgeslagen naar gesprekken die we voeren, we pikken nog maar een aantal woorden op. Volgens onderzoeken horen mensen slechts 30% van de boodschap. Dit wil zeggen dat de overige 70% niet wordt opgevangen. Ik noem dit "scannen" van gesprekken het nieuwe luisteren!

Gelukkig hebben mensen het luisteren zelf in de hand en kunnen ook zelf eraan werken om meer dan 30% te horen van de boodschap. Luisteren is meer dan de moeite waard, want het geeft energie. Praten kost energie!

Luisteren is meer dan alleen maar je mond houden. Luisteren is een combinatie van zintuigen: niet alleen luisteren naar wat de ander zegt, maar ook hoe hij het zegt. Oftewel verbaal en non-verbaal luisteren.

PRATEN - Luisteren begint met minder te praten. Praten betekent niet luisteren. 30% praten in een gesprek is meer dan voldoende.

 

MAAK PRATEN LEUK VOOR DE ANDER - Laat zien en /of horen dat je luistert. Op die manier is er een betere communicatie mogelijk omdat de spreker door heeft dat er naar hem geluisterd wordt.                                                          

 • Maak en houd oogcontact met de spreker.
 • Zeg op het juiste moment ‘ja’, ‘hum’ of knik instemmend.
 • Zet de gsm uit en leg pen, bril of iets anders uit je handen.
 • Denk aan je lichaamshouding. Iets naar voren geleund toont interesse.            

LUISTEREN - Laat de persoon rustig uitspreken! Blijf open in het luisteren, blijf open voor de ideeën die de persoon verder heeft. Niet goed in luisteren? Ga dan meer vragen stellen. Dit heeft 2 voordelen:

 1. Om een gerichte vraag te stellen moet je goed luisteren.
 2. Wil je horen wat het antwoord is op je vraag dan moet je luisteren.

Hoe meer vragen je stelt hoe beter je zal gaan luisteren en hoe meer je te weten komt van de persoon tegenover je. Informatie is kennis, kennis is bewustwording, bewustwording voedt wijsheid.

 

Stel zoveel mogelijk open vragen: wat en hoe vragen.

 

LUISTER MET JE OGEN - Het is belangrijk om te luisteren naar wat je gesprekspartner te zeggen heeft. Daarnaast is het ook van belang om te weten hoe het wordt gezegd. De non-verbale communicatie maakt 93% uit van hetgeen we communiceren. Mensen communiceren dus hoofdzakelijk non-verbaal. “You cannot not communicate”, zelfs niet aan de telefoon. Je gesprekspartner aan de telefoon heeft het direct door als je niet goed in je vel zit door bijv. de toonhoogtes in je stem.

 

Door bewust bezig te zijn met de non-verbale communicatie van je gesprekspartner ga je beter luisteren.

 • De houding van de spreker: is de houding actief.
 • De stem van de spreker: verheft de spreker zijn stem, praat hij zacht.
 • Ogen: kijkt iemand verlegen naar beneden, maakt hij (agressief) oogcontact.
 • Gezichtsuitdrukking: schaamt iemand zich, is iemand gespannen.                                                                                                                                                               

WANNEER PRAAT IK DAN NOG? - Veel luisteren en vragen stellen betekent zelf veel minder praten.

 • Zakelijk is luisteren en vragen stellen in veel gevallen een absolute aanrader. Hanteer de 30% (praten) - 70% (luisteren) regel en je kan beter helpen, leiden, delegeren.
 • Zoek privé die mensen op die ook geïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Dit zijn de mensen die net als jij kunnen luisteren en vragen stellen, je krijgt vanzelf een levendige discussie.

Luisteren, het verrijkt je leven, het geeft energie!