· 

Kleuren, kleuren de mens

"Ik word gek van al die veranderingen, ik kom niet meer aan mijn eigen werk toe".

"Gaaf we gaan met een nieuw project starten en ik ben gevraagd hierin deel te nemen".

 

Heerlijk toch dat we allemaal anders zijn, dat we allemaal onze eigen favoriete drijfveer en gedragsvoorkeur hebben, dat we allemaal onze eigen kleurtjes hebben. Toch zie je in veel bedrijven dat hier weinig tot geen rekening mee wordt gehouden. De leidinggevende verwacht van zijn team dat ze meegaan in veranderingen, maar het merendeel van de teams die ik ben tegengekomen zien veranderingen niet zitten. Althans de meeste teamleden, je hebt er altijd wel een paar die hier wel voor open staan, vooruit kijken, veranderingen omarmen.Hoe kan het nou toch dat zoveel teams veranderingen niet zien zitten, terwijl het ze zoveel meer kan brengen? Dit is simpel te verklaren door de wereldbevolking in gedragsvoorkeuren te verdelen, voor het gemak geven we de voorkeuren een kleur:

 

3% is rood - daadkrachtig, direct, vastberaden, doelbewust maar kunnen ook drammerig en dominant zijn.

11% is geel - interactief, inspirerend, optimistisch, expressief maar kunnen ook chaotisch en impulsief zijn.

69% is groen - stabiel, sociaal, harmonieus, geduldig maar kunnen ook passief en afwachtend zijn.

17% is blauw - conformerend, correct, nauwkeurig, analytisch maar kunnen ook besluiteloos en argwanend zijn.

 

Dit betekent dat teams gemiddeld bestaan uit 69% groene en 17% blauwe mensen, is samen 86%. Leidinggevenden hebben vaker de kleuren rood en geel in de gedragsvoorkeur.

Gemiddeld 86% van de teamleden gaan dus niet snel of helemaal niet mee in veranderingen omdat ze o.a. passief, afwachtend, besluiteloos en argwanend zijn. Dit is waar de gemiddelde rode/gele leidinggevende tegenaan loopt en zich niet realiseert dat het om een gedragsvoorkeur gaat. Teamleden zelf zijn zich ook niet bewust van gedragsvoorkeuren. Onderling begrip is daarom vaak ver te zoeken.

Moeten mensen nu veranderen om beter met veranderingen en tegenstand te kunnen omgaan? Nee, het gaat erom dat mensen zich bewust worden van gedragsvoorkeuren. Zich bewust worden van gedrag van zichzelf, van collega's, van leidinggevenden. Bewustwording zorgt voor meer keuzes, meer keuzes zorgen voor meer flexibiliteit in gedrag. Flexibiliteit zorgt voor meer vertrouwen in jezelf en in elkaar. Vertrouwen in jezelf en in elkaar is de basis voor meer begrip tussen leidinggevende en een team. Met veranderingen zal anders worden omgegaan.

 

Bewust omgaan met gedrag is bewust omgaan met elkaars voorkeuren! Gedrag vertalen in kleuren is een geweldig hulpmiddel hierbij.