COACHEN IS EEN COCKTAIL VAN METHODES INZETTEN

Ik begeleid mensen (teams / individuen) te doen in plaats van te denken, onrust om te zetten in rusteloosheid, met andere woorden "doen omdat we ons erin herkennen in plaats van doen omdat het verplicht is"! 

 

Iedereen is uniek daarom zijn individuele- of team trajecten voor mij altijd maatwerk. Ieder traject start ik met een individueel gesprek, het is belangrijk dat ik laat zien wie ik ben en ik mijn gesprekspartner(s) leer kennen. Het is de eerste stap naar een vertrouwensband. Weet ik waar een individu of een team naartoe wil dan start ik met het samenstellen van een traject dat toegevoegde waarde heeft voor allen betrokkenen. Dit betekent altijd een mix van diverse methodes maken zodat het individu of het team zich optimaal kan ontwikkelen. Methodes waar ik veel gebruik van maak:

 • NLP 
 • MyDrives MyHabits MyMatch (gebaseerd op kleurentheorie)
 • DISC (gebaseerd op kleurentheorie)
 • Capaciteitentest
 • Team model van Tuckman
 • Team model van Lencioni
 • Ongeschreven regels

De methodes zijn hieronder verder uitgewerkt.

Voor grotere opdrachten werk ik samen met een vast team van collega professionals!

VOOR HR

MyMatch

MyMatch stelt bedrijven in staat om aan de hand van de drijfveren (MyDrives assessment) te bepalen of de persoonlijkheid van de kandidaat matcht met de vacature. Drijfveren zeggen iets over de intrinsieke motivatie van mensen, wat wil ik? Wat motiveert me?

Meer nog dan de benodigde competenties (wat kan ik?) geven drijfveren kwaliteit aan de uitvoering de uitvoering van een functie.

Bij MyMatch hoort een assessment met een uitgebreid rapport en individuele terugkoppeling. Deze wordt altijd vergeleken met de MyDrives resultaten van potentiële kandidaten. De vraag hierbij is: wie matcht het best met de functie?

Capaciteitentest

Met gedrevenheid en hartstocht doen waar je goed in bent. Op de plek die bij je past. Daar gaat het om. Daar is de capaciteitentest voor ontwikkeld. 

Bij de capaciteitentest luidt de hoofdvraag: wat kun je als persoon? De capaciteitentest bepaalt onder meer de taal- en rekenkundige vermogens en ruimtelijk en functioneel inzicht. 

Bij de capaciteitentest hoort een uitgebreid rapport en individuele terugkoppeling.

 


Mensen vormen culturen die op hun beurt weer mensen vormen.

VOOR PERSONAL COACHING

Bij personal coaching maak ik gebruik van een combinatie van diverse technieken (NLP) en hulpmiddelen (MyDrives MyHabits en / of DISC) om het probleem achter het probleem te bepalen, welke tools kunnen worden ingezet om gedragspatronen te doorbreken en zodoende nieuw gedrag aan te leren dat gelukkig maakt.    

VOOR TEAMONTWIKKELING

Het model van Tuckman vormt de basis om te bepalen wat de volwassenheid van een team is. Waar staat het team en wat is nodig om het verder te ontwikkelen? Om de frustraties van een team bloot te leggen (Lencioni) en voor de verdere ontwikkeling van het team (MyDrives, DISC, NLP, Ongeschreven regels) gebruik ik een mix van alle methodes. Welke mix? Dat is geheel afhankelijk van de samenstelling van het team. Maatwerk dus!

MyDrives MyHabits (kleurentheorie)

MyDrives analyseert de verborgen drijfveren van mensen, het zegt iets over wat iemand motiveert. De persoonlijkheid van ieder mens kan worden vertaald naar één of vaak meerdere kleuren. MyDrives hanteert er zeven.

Hierbij hoort een assessment met een uitgebreid rapport en individuele terugkoppeling.

 

MyHabits helpt de vaste denkpatronen te doorbreken en nieuw gedrag te laten zien dat beter past bij de ander en de situatie. Je gebruikt dan de kleuren en laat het bijbehorende gedrag zien waar je jezelf gelukkig bij voelt.

Hierbij hoort een assessment met een uitgebreid rapport en een coach traject en 360º feedback.

DISC (kleurentheorie)

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit. 

Hierbij hoort een assessment met een uitgebreid individueel rapport.

NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) helpt bij het creëren van bewustwording van de eigen communicatievoorkeuren, hierdoor ontstaan meer keuzes en ontstaat meer flexibiliteit waardoor het inzetten van nieuw gedrag mogelijk is. 


Lencioni

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers.

 1. Vertrouwen
 2. Openheid
 3. Betrokkenheid
 4. Verantwoordelijkheid
 5. Resultaatgerichtheid

De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent een risico voor het goed functioneren van een team.

Tuckman

Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Volgens Tuckman is het doorlopen van alle 5 fases in vaste volgorde noodzakelijk om als team uit te groeien tot een optimaal functionerende groep. Dit betekent volgens Tuckman dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt en geen gedragsnormen hebben vastgesteld.

 


ONGESCHREVEN REGELS

De kwaliteit van de samenwerking, zowel horizontaal als verticaal, wordt steeds belangrijker voor het succes van organisaties. Bepaalde interactie patronen ook wel ongeschreven regels genoemd kunnen teams gevangen houden in een negatieve dynamiek. Ze worden wel gebruikt maar vaak niet benoemt en dit heeft veel effect  op de samenwerking en de resultaten van een team. 

Ongeschreven regels in je team en organisatie herkennen én veranderen waar dat nodig is, is van groot belang om verder te ontwikkelen als team.