Ik ben de externe Vertrouwenspersoon voor:

 • Stichting kom Leren te Maastricht.
 • Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).
 • Stichting MosaLira te Maastricht.
 • Stichting INNOVO te Heerlen.

Wat kan ik voor u betekenen als Externe Vertrouwenspersoon

Ik kan voor uw organisatie optreden als externe vertrouwenspersoon. Ik ben hiervoor gecertificeerd, zowel op het gebied van integriteit, als op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Ik ben er voor allerlei soorten organisaties, zowel in de profit als non-profit sector.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon kan medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of misstanden helpen. Idealiter bespreken medewerkers dit met hun leidinggevende. Wanneer dit niet mogelijk is, of wanneer ze gewoon met iemand willen sparren is het goed dat zij zich kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon. Organisaties benoemen vertrouwenspersonen zodat een veilige en integere werkomgeving beter gewaarborgd kan worden. Door adviezen van vertrouwenspersonen lukt het vaak om ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of misstanden intern op te lossen in plaats van extern de klok te luiden.

Waarom een externe Vertrouwenspersoon?

Het is belangrijk dat de persoon die tot vertrouwenspersoon benoemd wordt:

 • onafhankelijk,
 • ervaren,
 • deskundig en
 • objectief is.

Met name voor kleinere organisaties kan een externe vertrouwenspersoon een praktische oplossing zijn.

Steeds vaker kiezen ook grote ondernemingen voor een externe vertrouwenspersoon, soms in combinatie met één of meerdere interne vertrouwenspersonen. Dit biedt de medewerker een bredere en meer diverse keuze om een vertrouwelijk gesprek te voeren over zaken die per definitie gevoelig liggen. Of wordt de externe vertrouwenspersoon als achtervang van de interne vertrouwenspersoon benoemd.

Taken van de externe Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

 • biedt de melder/klager de mogelijkheid om op een veilige manier te sparren of advies te vragen over (vermoedens van) integriteitsschendingen of ongewenste omgangsvormen;
 • biedt een luisterend oor aan de melder/klager en geeft ruimte aan emotie;
 • brengt samen met de melder/klager het probleem in kaart en helpt de melder/klager een eigen afweging te maken over wel of niet (intern) melden. Uitgangspunt hierbij is, dat het probleem intern binnen de organisatie wordt opgelost. Eventueel kan de vertrouwenspersoon namens de melder/klager de melding naar de organisatie doorzetten.
 • biedt ondersteuning en begeleidt de melder/klager tijdens het proces;
 • heeft een adviserende en signalerende rol richting de leidinggevenden van de organisatie en een informerende rol richting de overige medewerkers.