Ik ben de externe Vertrouwenspersoon voor:

 • Stichting kom Leren te Maastricht.
 • Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).
 • Stichting MosaLira te Maastricht.
 • Stichting INNOVO te Heerlen.
 • Stichting Triade te Geleen

Wat kan ik voor u betekenen als Externe Vertrouwenspersoon?

Ik kan voor uw organisatie optreden als externe vertrouwenspersoon. Ik ben hiervoor gecertificeerd, zowel op het gebied van integriteit, als op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Ik ben er voor allerlei soorten organisaties, zowel in de profit als non-profit sector.

Externe vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen bij de externe vertrouwenspersoon terecht wanneer ze vragen hebben over of onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een schending van integriteit binnen de organisatie moet deze terecht kunnen bij de externe vertrouwenspersoon. De taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen, adviseren en begeleiden van medewerkers. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Door signalen op te vangen en medewerkers en management voor te lichten, heeft de vertrouwenspersoon ook een preventieve werking. De vertrouwenspersoon kan zo een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving.

 

De externe vertrouwenspersoon is:

 • onafhankelijk,
 • ervaren,
 • deskundig en
 • objectief.

Met name voor kleinere organisaties kan een externe vertrouwenspersoon een praktische oplossing zijn.

 

Steeds vaker kiezen ook grote ondernemingen voor een externe vertrouwenspersoon, soms in combinatie met één of meerdere interne vertrouwenspersonen. Dit biedt de medewerker een bredere en meer diverse keuze om een vertrouwelijk gesprek te voeren over zaken die per definitie gevoelig liggen. Of wordt de externe vertrouwenspersoon als achtervang van de interne vertrouwenspersoon benoemd.

Taken van de externe Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

 • biedt de melder/klager de mogelijkheid om op een veilige manier te sparren of advies te vragen over (vermoedens van) integriteitsschendingen of ongewenste omgangsvormen;
 • biedt een luisterend oor aan de melder/klager en geeft ruimte aan emotie;
 • brengt samen met de melder/klager het probleem in kaart en helpt de melder/klager een eigen afweging te maken over wel of niet (intern) melden. Uitgangspunt hierbij is, dat het probleem intern binnen de organisatie wordt opgelost. Eventueel kan de vertrouwenspersoon namens de melder/klager de melding naar de organisatie doorzetten.
 • biedt ondersteuning en begeleidt de melder/klager tijdens het proces;
 • heeft een adviserende en signalerende rol richting de leidinggevenden van de organisatie en een informerende rol richting de overige medewerkers.