MOOIE WOORDEN:

Als mens en als team HR van ZOwonen wilden we achterhalen waarin we echt goed zijn, wat we echt leuk vinden, waarvoor we echt willen gaan. Wat drijft ons nou en welke talenten zijn bij ons aanwezig? Om dat zorgvuldig en herkenbaar te ontdekken heeft Patrick ons meegenomen en begeleid. Hij kan dat op een inspirerende en uitnodigende manier. Met ruimte voor diepgang en een vleugje humor. Gewoon een hele prettige manier om wijzer te worden over jezelf. Hij heeft ons als team verder (samen) gebracht. Dat zegt in mijn ogen iets over zijn vakmanschap. Net zo belangrijk, vind ik, is dat ik Patrick heb leren kennen als een fijn mens: humoristisch, gevoel voor een ander, flexibel en hulpvaardig. Patrick is iemand waarmee je zo’n traject aan wilt en kunt gaan! 

Roy van Westering, Manager HR bij ZOwonen

MY-TU Teamcoaching

Voor een teamcoachtraject hanteer ik een vaste werkwijze. Een hoofdrol binnen dit traject is weggelegd voor het model van Tuckman (volwassenheid van een team), Lencioni (de ideale teamspeler en de 5 frustraties van een team) in combinatie met MyDrives of DISC. Door deze combinatie kan een team precies bepalen in welke volwassenheid het team verkeert en welke MyDrives kleur(en) daarbij horen. Een  team doorloopt met het MY-TU spel een bepaalde route langs Tuckman, MyDrives MyHabits, Lencioni en gedurende deze route wordt bepaald waar het team nu staat, waar het team naartoe wil groeien en wat elk teamlid hierin gaat betekenen. Met deze aanpak van een teamcoachtraject ben ik succesvol en help ik teams naar een hogere vorm van 'volwassenheid'. Deze hogere vorm van 'volwassenheid' kan bijvoorbeeld betekenen dat een team (meer) zelforganiserend is dan voorheen. 

 

Ik maak voor ieder teamcoach traject gebruik van profieltesten.

Mensen vormen culturen die op hun beurt weer mensen vormen.

COACH METHODES

De volgende coach methodes komen voor in een teamtraject:

  • Team model van Tuckman
  • Team model van Lencioni
  • Ongeschreven regels

 

Tuckman 

Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Volgens Tuckman is het doorlopen van de 4 volwassenheidfases in vaste volgorde noodzakelijk om als team uit te groeien tot een optimaal functionerende groep. Dit betekent volgens Tuckman dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt en geen gedragsnormen hebben vastgesteld.

 

Lencioni

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers.

  1. Vertrouwen
  2. Openheid
  3. Betrokkenheid
  4. Verantwoordelijkheid
  5. Resultaatgerichtheid

De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent een risico voor het goed functioneren van een team.

 

Ongeschreven regels

De kwaliteit van de samenwerking, zowel horizontaal als verticaal, wordt steeds belangrijker voor het succes van organisaties. Bepaalde interactie patronen ook wel ongeschreven regels genoemd kunnen teams gevangen houden in een negatieve dynamiek. Ze worden wel gebruikt maar vaak niet benoemt en dit heeft veel effect  op de samenwerking en de resultaten van een team. 

Ongeschreven regels in je team en organisatie herkennen én veranderen waar dat nodig is, is van groot belang om verder te ontwikkelen als team.