QCC - Patrick

Ik ben Patrick van WellBegin 2007 ben ik voor mijzelf begonnen en heb ik QCC opgericht. Ik adviseer mensen als externe vertrouwenspersoon en ik ondersteun bedrijven en organisaties als NLP coach en teamcoach.

kleuren, theorie, drijfveren, gedrag, uniek, energie, krachtig, talenten, match, NLP, persoonlijkheid, coaching, training, team, individueel, loopbaan, life, personal, leiderschap

Patrick is er als externe vertrouwenspersoon voor mensen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitskwesties. Bij ongewenste omgangsvormen kun je denken aan agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie (bv op basis van afkomst, leeftijd, sekse, geaardheid), of pesten. Onder integriteitskwesties vallen bijvoorbeeld misstanden met een maatschappelijk belang of het schaden van de organisatie, zoals machtsmisbruik of diefstal.

 

Patrick is er voor mensen en teams. Voor het goede gesprek, het betere conflict en het beste besluit.

 

Patrick traint teams met aandacht en waardering om te gaan met andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten uit de weg te gaan.

 

Patrick geeft mensen vertrouwen hun diverse invalshoeken en onuitgesproken zaken met elkaar te delen zodat het potentieel van het team wordt benut.

 

Patrick zorgt voor verbinding, co-creatie, inclusie en besluitvorming met draagvlak.

 

DEEP DEMOCRACY - NLP - MYDRIVES - DISC                                                                               

Wat in jou zit, zit in het team!