Mijn rol als vertrouwenspersoon

Graag wil ik mij voorstellen als externe vertrouwenspersoon. Ik ben vertrouwenspersoon op twee vlakken, namelijk voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties. Bij ongewenste omgangsvormen kun je denken aan agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie (bv op basis van afkomst, leeftijd, sekse, geaardheid), of pesten. Onder integriteitskwesties vallen bijvoorbeeld misstanden met een maatschappelijk belang of het schaden van de organisatie, zoals machtsmisbruik of diefstal.

 

Je kunt bij mij terecht als je wilt praten over één van de hierboven geschetste situaties. Als vertrouwenspersoon ben ik er volledig voor jou als melder, het gaat erom hoe jij iets ervaren hebt. 

 

Een gesprek met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk en anoniem.

Wat kan ik als vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  • Opvangen als je een vervelende ervaring hebt opgedaan;
  • Naar je verhaal luisteren;
  • Informeren en meedenken over mogelijkheden of procedures;
  • Begeleiding, bijvoorbeeld als je vervolgstappen wilt gaan zetten;
  • Nazorg;
  • Preventie: Samenwerken aan voorkoming in de toekomst.

Je bepaalt zelf waar je behoefte aan hebt. Misschien heb je alleen behoefte aan een luisterend oor, misschien wil je daarnaast informatie, begeleiding of andere ondersteuning. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alles altijd in volledige vertrouwelijkheid gebeurt en dat je mij heel laagdrempelig kunt benaderen als je vragen hebt. Het is belangrijk om te weten dat een vertrouwenspersoon altijd naast de melder staat: aan waarheidsvinding of bemiddeling tussen partijen doet een vertrouwenspersoon niet.