TEAMCOACHING

Als NLP coach help ik teams de samenwerking verder te optimaliseren door openheid en vertrouwen te creëren. Ik begin altijd bij het individu want we zijn allemaal uniek. We hebben allemaal onze talenten, maar we zijn ons er niet altijd van bewust. Bewustwording van je talenten vereist bewustwording van je gedrag, dit is de sleutel naar flexibeler worden in je denken en doen. Flexibiliteit die nodig is om je talenten te ontplooien maar ook om nieuw gedrag aan te leren en binnen een team te durven doen wat je denkt. 

Om inzicht in jezelf te krijgen en in het team maak ik gebruik van:

  • Intervisie bijeenkomsten om duidelijkheid en openheid te creëren tussen teamleden.
  • Profieltesten zoals MyDrives MyHabits MyMatch, Capaciteitentest, Teamrol Indexator en DISC. 

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. 

 

 


Teamrol - Indexator

Teamrol - Indexator helpt om je eigen gedrag beter te begrijpen en om de afstemming te zoeken met teamleden zodat iedereen vanuit zijn eigen kracht werkt. Hierdoor ervaren jij en je team meer effect en plezier in de samenwerking.

 

DISC

Het DISC assessment brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. DISC zoomt in op de communicatie- en gedragsvoorkeuren van mensen. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit. 

Loopbaan- & Personal coaching

kleuren, theorie, drijfveren, gedrag, uniek, energie, krachtig, talenten, match, NLP, persoonlijkheid, coaching, training, team, individueel, loopbaan, life, personal, leiderschap

Voor loopbaan- & personal coaching verwijs ik je door naar mijn andere bedrijf FLXiBL .